Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Редакція газети “Експрес” (надалі - «газета») турбується про конфіденційність і охорону персональних даних користувачів. Ми хочемо, щоб ви знали, як ми збираємо, використовуємо та розкриваємо інформацію. Ця політика конфіденційності описує нашу практику в поєднанні з вашим доступом до наших друкованих та цифрових продуктів і послуг. Ці продукти і послуги включають газету “Експрес” у друкованому, електронному, відео форматах, форматі соціальних мереж, якими ми володіємо.

2. Збір та використання персональних даних

Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів https://expres.online є ТзОВ «Редакційні системи” (надалі - «Компанія»). При використанні користувачем сервісів газети «Експрес» нами здійснюється обробка даних користувача, а саме даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами, файли cookie; - ір-адреси тощо.

Компанія збирає тільки ті персональні дані (наприклад, ім'я і прізвище користувача, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать тощо), які свідомо і добровільно надані користувачем як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів газети «Експрес», що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

Звертаємо увагу на те, що Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб'єкта персональних
даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації. Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

Компанія збирає дані про статистику відвідування https://expres.online. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузеp користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на ресурсі.

3. Обробка персональних даних

Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів https://expres.online. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних https://expres.online. Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою дата-центрів, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів https://expres.online.

4. Цілі використання персональних даних

Ваші персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання Інтернет-сервісів Газети «Експрес», обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України, у тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», а також відповідно до Правил
використання контенту та інших актів, що регулюють діяльність газети “Експрес”.

5.Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути користувачем https://expres.online шляхом видалення свого облікового запису, його персональні дані також автоматично видаляються.

6. Використання файлів cookie

Cookie - це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує https://expres.online.

При повторному відвідуванні користувачем https://expres.online, дані файлів cookie оновлюються. У більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача. Відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів https://expres.online.

Компанія дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на https://expres.online максимально комфортним, для цього Компанії необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе Компанії поліпшити досвід взаємодії з https://expres.online , визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію. Інформація про користувачів отримана за допомогою файлів cookie не продається і не поширюється у відкритому доступі.

7. Взаємодія ресурсу expres.online з іншими ресурсами

При використанні користувачем сервісів, на сторінках https://expres.online можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують дані користувача. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути: системи банеропоказів, плагіни соціальних мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+).

Використання зазначених сервісів Компанії необхідно для оперативного аналізу відвідувань https://expres.online , внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності
https://expres.online , глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів Компанія не зберігає і не обробляє. Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через свій браузер).

8. Взаємодія Компанії з третіми особами стосовно персональних даних

Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії. На https://expres.online можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим Компанія рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб- сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими користувачі можуть бути ідентифіковані.

9. Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних.

Відомості про активність користувачів на https://expres.online, які проходять через мережу, або електронну пошту користувача захищені відповідно до законодавства. Тобто, Компанія жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» користувача при використанні останнім сервісів https://expres.online .

10. Захист персональних даних

Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від неправильного використання, зміни або знищення. Однак, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Компанії. Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом.

11. Умови доступу до персональних даних

Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається. Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

12. Права суб'єкта персональних даних

Компанія доводить до відома користувача https://expres.online про його права, як суб'єкта персональних даних, які передбачені Законом України «Про захист
персональних даних», а саме:

1.Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3. На доступ до своїх персональних даних;

4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5. Пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11.Відкликати згоду на обробку персональних даних;

12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були надана Компанії відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо персональних даних користувача, які обробляються Компанією, будь ласка, звертайтеся до Компанії: по електронній пошті на lysty.expres@gmail.com або напишіть листа на адресу: 79026, Україна, м.Львів, вул.Володимира Великого, 5а.

13. Зміна Політики

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства.

У випадку внесення істотних змін до цієї Політики Компанією буде розміщено повідомлення на https://expres.online та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну користувач не відмовиться від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що він погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.